Χαμηλό το ιικό φορτίο στην Κρήτη, σύμφωνα με έρευνα

Η Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος δημοσίευσε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε δείγματα αστικών λυμάτων της Κρήτης.

Στους εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου, έχουν ελεγχθεί στο ΠΕΔΥ Κρήτης 50 δείγματα από τις ΔΕΥΑ Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Σητείας και από τις πρώτες δειγματοληψίες ανιχνεύτηκε ιικό RNA σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, ωστόσο βρέθηκε χαμηλό έως πολύ χαμηλό ιικό φορτίο.

Παράλληλα, όλα τα δείγματα στην Σητεία ήταν αρνητικά, ενώ στο τελευταίο δείγμα βρέθηκε χαμηλό ιικό φορτίο στην περιοχή.

ADVERTISING