Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα η εταιρεία «GRANDSPORT», (εφεξής η «Εταιρεία»). Περιγράφει επίσης πώς η Εταιρεία προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς, ως φυσικά πρόσωπα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σεβόμενη πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 καθώς και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Παπαναστασίου 276, ΤΚ 71409, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν στο τέλος αυτού του κειμένου.

ADVERTISING

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ADVERTISING

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν όλες οι πράξεις ή οι σειρές πράξεων που γίνονται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή και η καταστροφή.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω των:

ADVERTISING

 • Cookies
 • Analytics

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που επιδιώκουμε κάθε φορά. Μπορεί για παράδειγμα να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:

 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνση IP.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Analytics: π.χ η τοποθεσία, κατά προσέγγιση.

ADVERTISING

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

 • Να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο.
 • Να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας, και να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημά σας ή για να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας.
 • Να σας στείλουμε νέο περιεχόμενο μέσω των ειδοποιήσεων (των push notification).
 • Να εκτελούμε τη διαχείριση του ιστοτόπου μας και για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, στον βέλτιστο βαθμό.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση, όπως:

 • Συγκατάθεση: Όταν απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνον αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την συγκεκριμένη συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε όποτε θέλετε.
 • Έννομο συμφέρον της Εταιρείας: Η Εταιρεία μπορεί να έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η άσκηση του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματά σας και στις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Εκτέλεση σύμβασης: Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Νομική υποχρέωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί μας το επιβάλλει μία εκ του νόμου υποχρέωσή μας.
 • Ζωτικά συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Δημόσιο Συμφέρον: Εδώ η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση καθήκοντος, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργάζεται εσωτερικά στην Εταιρεία μόνο το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από όρο εμπιστευτικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση νομίμων αξιώσεών μας και μόνo όταν το επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να τηρούμε τις διαδικασίες για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Τα μέτρα που λαμβάνουμε προβλέπουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικούς και φυσικούς μηχανισμούς περιορισμού πρόσβασης, καθώς και διαδικασίες ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό μας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπεται να διατηρηθούν ή αν τα χρειαζόμαστε, για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία έχει δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Σας υπενθυμίζουμε ότι οι σελίδες αυτές επεξεργάζονται πληροφορίες με βάση τους δικούς τους όρους και τις δικές του προϋποθέσεις και όχι με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Πληροφορίες για το πώς επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους όρους απορρήτου αυτών.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Στην πολιτική για τα cookies αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση των cookies, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα διαγράψετε ή να ρυθμίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορούμε όποτε ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για το αν και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, ποια ακριβώς δεδομένα σας τηρούμε, για πόσο χρονικό διάστημα και για το αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή στοιχεία σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον δεν δικαιολογείται η διατήρησή τους εκ μέρους μας.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Δικαιούστε να ζητήσετε να πάρετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα, όποτε θέλετε, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη σχετική συναίνεσή σας. Εμείς τότε θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε, όποτε θέλετε στέλνοντάς μας ένα email στη διεύθυνση info@grandsport.gr. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα πάρει το email και θα επαληθεύσει την ταυτότητά σας. Αν το αίτημά σας είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο, τότε, και μετά από ενημέρωσή σας, η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει ακόμα εξήντα (60) ημέρες. Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Ωστόσο αν κάποιο αίτημα είναι φανερά αβάσιμο ή υπερβολικό, τότε μπορεί να επιβληθεί ένα εύλογο τέλος. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισιάς 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση γύρω από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους της Εταιρείας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση GRANDSPORT, Μεταξάκης Κων/νος, Λεωφόρος Παπαναστασίου 276, 71409 Ηράκλειο, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@grandsport.gr.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από καιρό σε καιρό, χρειάζεται να προσαρμόζεται το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια δικαιούμαστε να το αλλάξουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Θα δημοσιεύσουμε επίσης την τροποποιημένη έκδοση εδώ. Αυτό σημαίνει ότι αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας πάλι, θα πρέπει να διαβάσετε ξανά τις πληροφορίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Click to Hide Advanced Floating Content