Διεύθυνση Grandsport.gr:

Κωνσταντίνος Μεταξάκης
metaxakis@grandsport.gr
6981092750

Δημοσιογραφικό Τμήμα:

press@grandsport.gr
6944970162

Κώστας Παπαδόπουλος
papadopoulos@grandsport.gr
6986776385

Βασίλης Μπαγκέρης
baggeris@grandsport.gr
6940203826

Νίκος Καντάρας
kantaras@grandsport.gr
6984916010

Εμπορικό τμήμα:

sales@grandsport.gr

Δημοσθένης Χριστοφής
christofis@grandsport.gr
6976620288

Νικόλαος Καζάκος
kazakos@grandsport.gr
6948336529