07/11/20
07/11/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
07/11/2016:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
08/11/20
08/11/2016:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
08/11/2019:30
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
14/11/20
14/11/2016:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
14/11/2019:30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
14/11/2019:30
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
15/11/20
15/11/2016:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
21/11/20
21/11/2016:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
21/11/2019:30
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22/11/20
22/11/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΑΟΚΑΟΚ
22/11/2019:30
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
29/11/20
29/11/2016:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
29/11/2016:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
29/11/2016:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
29/11/2016:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
06/12/20
06/12/2016:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΑΟΚΑΟΚ
06/12/2016:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
06/12/2016:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
06/12/2016:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
13/12/20
13/12/2016:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΑΟΚΑΟΚ
13/12/2016:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
13/12/2016:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
13/12/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17/01/21
17/01/2116:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
17/01/2116:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
17/01/2116:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
17/01/2116:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
24/01/21
24/01/2116:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
24/01/2116:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2116:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
24/01/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΑΟΚΑΟΚ
31/01/21
31/01/2116:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
31/01/2116:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
31/01/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
31/01/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
07/02/21
07/02/2116:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
07/02/2116:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
07/02/2116:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
07/02/2116:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΑΟΚΑΟΚ
14/02/21
14/02/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
14/02/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14/02/2116:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
14/02/2116:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
21/02/21
21/02/2116:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
21/02/2116:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
21/02/2116:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
21/02/2116:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
28/02/21
28/02/2116:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
28/02/2116:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28/02/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
28/02/2116:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΑΟΚΑΟΚ
07/03/21
07/03/2116:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
07/03/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
07/03/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
07/03/2116:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
14/03/21
14/03/2116:00
ΑΟΚΑΟΚ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
14/03/2116:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
14/03/2116:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
14/03/2116:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ