30/10/21
30/10/2118:30
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
30/10/2118:30
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
31/10/21
31/10/2111:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
31/10/2111:30
ΔΙΑΣΔΙΑΣ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
31/10/2115:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
31/10/2118:30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
06/11/21
06/11/2115:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
06/11/2115:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
06/11/2118:30
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
07/11/21
07/11/2111:30
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
07/11/2111:30
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
07/11/2112:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΔΙΑΣΔΙΑΣ
14/11/21
14/11/2100:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
14/11/2100:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
14/11/2100:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14/11/2100:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
14/11/2100:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
14/11/2100:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΔΙΑΣΔΙΑΣ
21/11/21
21/11/2100:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
21/11/2100:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
21/11/2100:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
21/11/2100:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
21/11/2100:00
ΔΙΑΣΔΙΑΣ v ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
21/11/2100:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
28/11/21
28/11/2100:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28/11/2100:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
28/11/2100:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
28/11/2100:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΔΙΑΣΔΙΑΣ
28/11/2100:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
28/11/2100:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
05/12/21
05/12/2100:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
05/12/2100:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
05/12/2100:00
ΔΙΑΣΔΙΑΣ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
05/12/2100:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
05/12/2100:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
05/12/2100:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
12/12/21
12/12/2100:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
12/12/2100:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΔΙΑΣΔΙΑΣ
12/12/2100:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
12/12/2100:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
12/12/2100:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
12/12/2100:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
19/12/21
19/12/2100:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
19/12/2100:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19/12/2100:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
19/12/2100:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
19/12/2100:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
19/12/2100:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
16/01/22
16/01/2200:00
ΔΙΑΣΔΙΑΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
16/01/2200:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
16/01/2200:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
16/01/2200:00
ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
16/01/2200:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
16/01/2200:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
23/01/22
23/01/2200:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΔΙΑΣΔΙΑΣ
23/01/2200:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
23/01/2200:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
23/01/2200:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23/01/2200:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
23/01/2200:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
30/01/22
30/01/2200:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
30/01/2200:00
ΔΙΑΣΔΙΑΣ v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
30/01/2200:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
30/01/2200:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
30/01/2200:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
30/01/2200:00
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
06/02/22
06/02/2200:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ v ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
06/02/2200:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
06/02/2200:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΔΙΑΣΔΙΑΣ
06/02/2200:00
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ v ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ
06/02/2200:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
06/02/2200:00
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ v ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
13/02/22
13/02/2200:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
13/02/2200:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
13/02/2200:00
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΤΗΓΑΝΙΤΗΣ v ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
13/02/2200:00
ΔΙΑΣΔΙΑΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
13/02/2200:00
ΓΑΡΙΠΑΓΑΡΙΠΑ v ΚΟΡΟΙΒΟΣΚΟΡΟΙΒΟΣ
13/02/2200:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ v ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ