24/10/20
24/10/2000:00
αναβολή
ΠΑΟΚΠΑΟΚ v ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
24/10/2000:00
αναβολή
ΑΕΛΑΕΛ v ΑΡΗΣΑΡΗΣ
25/10/20
25/10/2018:15
αναβολή
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ v ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
31/10/20
31/10/2015:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
31/10/2017:15
ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ v ΑΕΛΑΕΛ
31/10/2017:15
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ v ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
31/10/2019:30
ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
01/11/20
01/11/2015:00
ΑΡΗΣΑΡΗΣ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
01/11/2017:15
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ v ΠΑΟΚΠΑΟΚ
01/11/2019:30
ΑΕΚΑΕΚ v ΟΦΗΟΦΗ
03/11/20
03/11/2017:15
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
04/11/20
04/11/2017:15
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ v ΑΕΛΑΕΛ
07/11/20
07/11/2015:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ v ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
07/11/2017:15
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ v ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
07/11/2019:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ v ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
08/11/20
08/11/2015:00
ΟΦΗΟΦΗ v ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
08/11/2017:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ v ΠΑΟΚΠΑΟΚ
08/11/2017:15
ΑΕΛΑΕΛ v ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
08/11/2019:30
ΑΡΗΣΑΡΗΣ v ΑΕΚΑΕΚ
21/11/20
21/11/2015:00
ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
21/11/2017:15
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
21/11/2019:30
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
22/11/20
22/11/2015:00
ΑΕΚΑΕΚ v ΑΕΛΑΕΛ
22/11/2017:15
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ v ΑΡΗΣΑΡΗΣ
22/11/2019:30
ΠΑΟΚΠΑΟΚ v ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
23/11/20
23/11/2019:30
ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ v ΟΦΗΟΦΗ
25/11/20
25/11/2017:15
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
28/11/20
28/11/2017:15
ΑΕΛΑΕΛ v ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
28/11/2019:30
ΑΡΗΣΑΡΗΣ v ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
29/11/20
29/11/2015:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ v ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
29/11/2017:15
ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ v ΠΑΟΚΠΑΟΚ
29/11/2017:15
ΟΦΗΟΦΗ v ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
29/11/2019:30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ v ΑΕΚΑΕΚ
30/11/20
30/11/2019:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ v ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
05/12/20
05/12/2015:00
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ v ΑΕΛΑΕΛ
05/12/2017:15
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ v ΑΡΗΣΑΡΗΣ
05/12/2019:30
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ v ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
06/12/20
06/12/2015:00
ΟΦΗΟΦΗ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
06/12/2017:15
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ v ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
06/12/2017:15
ΠΑΟΚΠΑΟΚ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
06/12/2019:30
ΑΕΚΑΕΚ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
12/12/20
12/12/2015:00
ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ v ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
12/12/2017:15
ΑΕΛΑΕΛ v ΟΦΗΟΦΗ
12/12/2019:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ v ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
13/12/20
13/12/2015:00
ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ v ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13/12/2017:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ v ΑΕΚΑΕΚ
13/12/2019:30
ΑΡΗΣΑΡΗΣ v ΠΑΟΚΠΑΟΚ
14/12/20
14/12/2019:30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ v ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
16/12/20
16/12/2019:30
ΑΕΚΑΕΚ v ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19/12/20
19/12/2017:15
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
19/12/2019:30
ΟΦΗΟΦΗ v ΑΡΗΣΑΡΗΣ
20/12/20
20/12/2015:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ v ΑΕΛΑΕΛ
20/12/2017:15
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ v ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
20/12/2019:30
ΠΑΟΚΠΑΟΚ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
21/12/20
21/12/2017:15
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
21/12/2019:30
ΑΕΚΑΕΚ v ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
03/01/21
03/01/2115:00
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ v ΟΦΗΟΦΗ
03/01/2115:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
03/01/2117:15
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ v ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
03/01/2117:15
ΑΕΛΑΕΛ v ΠΑΟΚΠΑΟΚ
03/01/2119:30
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ v ΑΕΚΑΕΚ
04/01/21
04/01/2117:15
ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ v ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
04/01/2119:30
ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ v ΑΡΗΣΑΡΗΣ
05/01/21
05/01/2117:15
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ v ΠΑΟΚΠΑΟΚ
05/01/2117:15
ΑΡΗΣΑΡΗΣ v ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
05/01/2117:15
ΟΦΗΟΦΗ v ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
06/01/21
06/01/2115:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
06/01/2117:15
ΑΕΚΑΕΚ v ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
06/01/2117:15
ΑΕΛΑΕΛ v ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
06/01/2119:30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ v ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ