Στα επίπεδα του 2019 οι κρατήσεις μέσω Airbnb

Οι μηχανές του τουρισμού έχουν αρχίσει να παίρνουν μπροστά σε όλη τη Ευρώπη, ενώ η χώρα μας είναι ψηλά στη λίστα Ευρωπαίων και Αμερικανών.

Δείτε το ρεπορτάζ: