Έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα από τον Ιανουάριο

Από 1 Ιανουαριου του 2021, ισχύει ήδη η αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης, για όσους φυσικά έχουν εισοδήματα, πάνω από 12.000 ευρώ.