Αναστολές συμβάσεων Ιουλίου με νέα αυστηρότερα κριτήρια

Με αυστηρότερα κριτήρια συνεχίζεται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας και τον Ιούλιο. Οι επιχειρήσεις για να δηλώσουν εργαζομένους τους σε αναστολή θα πρέπει να είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 70% την περίοδο Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021.