25/04/21
25/04/2116:30
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ v ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
25/04/2116:30
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. v ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
25/04/2116:30
ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
25/04/2116:30
ΠΟΑΠΟΑ v ΑΟΑΝΑΟΑΝ
25/04/2116:30
ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ v ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ
25/04/2116:30
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ v ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
25/04/2116:30
ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ v ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
25/04/2116:30
ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ v ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ
28/04/21
28/04/2116:30
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ v ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
28/04/2116:30
ΑΟΑΝΑΟΑΝ v ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.
28/04/2116:30
ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ v ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
28/04/2116:30
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ v ΠΟΑΠΟΑ
28/04/2116:30
ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ v ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ
28/04/2116:30
ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ v ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
28/04/2116:30
ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ v ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ
28/04/2116:30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
09/05/21
09/05/2117:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
09/05/2117:00
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ v ΑΟΑΝΑΟΑΝ
09/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ v ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ
09/05/2117:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. v ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
09/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
09/05/2117:00
ΠΟΑΠΟΑ v ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ
09/05/2117:00
ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ v ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ
09/05/2117:00
ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ v ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
16/05/21
16/05/2117:00
ΑΟΑΝΑΟΑΝ v ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
16/05/2117:00
ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16/05/2117:00
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ v ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
16/05/2117:00
ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ v ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
16/05/2117:00
ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ v ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.
16/05/2117:00
ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ v ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16/05/2117:00
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ v ΠΟΑΠΟΑ
16/05/2117:00
ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ v ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ
19/05/21
19/05/2117:00
ΑΟΑΝΑΟΑΝ v ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ
19/05/2117:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ v ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
19/05/2117:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
19/05/2117:00
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ v ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ
19/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ v ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ
19/05/2117:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. v ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
19/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ
19/05/2117:00
ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ v ΠΟΑΠΟΑ
23/05/21
23/05/2117:00
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ v ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ
23/05/2117:00
ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ v ΑΟΑΝΑΟΑΝ
23/05/2117:00
ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ v ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
23/05/2117:00
ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
23/05/2117:00
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ v ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
23/05/2117:00
ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ v ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
23/05/2117:00
ΠΟΑΠΟΑ v ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.
23/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ
26/05/21
26/05/2117:00
ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ v ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.
26/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ v ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
26/05/2117:00
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ v ΠΟΑΠΟΑ
26/05/2117:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ
26/05/2117:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ v ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
26/05/2117:00
ΑΟΑΝΑΟΑΝ v ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ
26/05/2117:00
ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ v ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ
26/05/2117:00
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ v ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
30/05/21
30/05/2117:00
ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ v ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
30/05/2117:00
ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ v ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
30/05/2117:00
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ v ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ
30/05/2117:00
ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ v ΑΟΑΝΑΟΑΝ
30/05/2117:00
ΠΟΑΠΟΑ v ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
30/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
30/05/2117:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. v ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
30/05/2117:00
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ v ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ
06/06/21
06/06/2117:00
ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ v ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ
06/06/2117:00
ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ v ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
06/06/2117:00
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ v ΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΟΔΟΤΟΣ
06/06/2117:00
ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ v ΠΟΑΠΟΑ
06/06/2117:00
ΑΟΑΝΑΟΑΝ v ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
06/06/2117:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ v ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ.
06/06/2117:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ v ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
06/06/2117:00
ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ v ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΠΛΑΤΑΝΙΑΣ