Δάνεια: Αναστολή πληρωμής δόσεων

Αναστολή πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, η οποία γίνεται με αίτηση στην τράπεζα και ισχύει έως 31 Μαρτίου του 2021, μόνο για τους κορωνοϊόπληκτους.