Ποιοι απαλλάσσονται από ενοίκια Απρίλιο και Μάιο – 6 στους 10 εκτός επιστρεπτέας 6

Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης θα έχουν οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ωστόσο υπάρχουν άλλες κατηγορίες που θα την καταβάλουν κανονικά.