Κατάλντι Χουάν

Όνομα:
Χουάν
Επώνυμο:
Κατάλντι
Ημ. Γέννησης:
17/12/1998 (25)
Θέση:
ΜΕΣΟΣ
Ομάδα:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ