Τα βήματα των ομάδων για την επανέκδοση παλαιών δελτίων

Έγγραφο στις ομάδες έστειλε η ΕΠΣΗ ώστε να γνωρίζουν τι θα πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να επανεκδοθούν παλαιά δελτία ποδοσφαιριστών.

Η  ενημέρωση της ΕΠΣΗ:

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής :
1) Αίτηση μεταβολών σωστά συμπληρωμένη.
2) Φωτοτυπία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή.
3) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.
4) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του, τύπου διαβατηρίου.
5) και εφόσον πρόκειται για μη Έλληνα ποδοσφαιριστή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6) Το προβλεπόμενο χρηματικό παράβολο για τα σωματεία που αγωνίζεται στις τοπικές κατηγορίες και στις Ακαδημίες είναι πέντε (5) ευρώ ενώ για τα ερασιτεχνικά των ΠΑΕ είναι δέκα (10) ευρώ.

ADVERTISING

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ Η ΕΠΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, ποδοσφαιριστής, κηδεμόνας) να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται. Επίσης η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email- πρέπει να είναι του ποδοσφαιριστή ή του κηδεμόνα εφόσον
πρόκειται για ανήλικο.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από διακόσιους (200) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον σαράντα (40) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

ADVERTISING

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι οκτώ (8) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους άνω των 18 ετών με αίτηση προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ.

Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφή, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων και για αυτό το λόγο δε θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου.-