ΕΠΟ: Στάλθηκε η πρόσκληση για την έκτακτη ΓΣ που αφορά την ολιστική μελέτη

Μόνο με τις αλλαγές στο καταστατικό της ΕΠΟ που περιλαμβάνονται στην Ολιστική μελέτη θα ασχοληθεί η ΓΣ της Ομοσπονδίας, στις 19/7, εφόσον εγκριθούν πρώτα από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που στάλθηκε στις Ενώσεις η διατύπωση του θέματος έχει ως εξής: «Ψήφιση προτάσεων Ε.Ε. ΕΠΟ για την τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που διέπει την εφαρμογή και την κωδικοποίηση των διατάξεών του».

Ωστόσο, η υπάρχουσα διατύπωση αφήνει εκτός τυχόν προτάσεις των ΕΠΣ για αλλαγές στο Καταστατικό, οι οποίες εφόσον υποβληθούν εκπρόθεσμα δε χρειάζεται να εγκριθούν από την Ε.Ε. προκειμένου να τεθούν προς ψήφιση στη ΓΣ.

Στην πρόσκληση προς τα μέλη προβλέπεται πως αν η ΓΣ δεν μπορεί λόγω επιβολής μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του covid – 19 να γίνει με φυσική παρουσία των μελών στο ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού, που έχει επιλεγεί, τότε θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Πηγή sdna.gr