Τι αλλάζει στις άδειες των εργαζομένων που τελούσαν σε αναστολή

Νέα τροπολογία του υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρεθηκαν σε αναστολή το 2020 να μεταφέρουν την άδεια τους μέχρι και το 2022.