Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών.