Άμεσα κλείνονται τα ραντεβού για εμβολιασμό

Μεγάλη η ανταπόκριση των 30-39 και 40-44, και τα ραντεβού που κλείνονται είναι άμεσα.