Πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στην οικονομία: Τι ισχύει για ενοίκια και ιδιοκτήτες

Συνεχίζεται και τον Μάρτιο η απαλλαγή 100% των κλειστών επιχειρήσεων από το ενοίκιο, ενώ εξετάζεται επέκταση της απαλλαγής και τον Απρίλιο.