Η μεγαλύτερη ταχύτητα 5G παγκοσμίως στο ΑΠΘ

Σε πείραμα του εργαστηρίου WinPhos, με οπτικά ασύρματα δίκτυα για δίκτυα 5G, έπιασε την ύψιστη ταχύτητα 5G παγκοσμίως!