Επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων Β-Κύκλος

Με το νέο αυξημένο όριο σώρευσης του προσωρινού πλαισίου στήριξης, ύψους 1.800.000,00€, αναμένεται να ανοίξει την Δευτέρα 1 Μαρτίου το πληροφοριακό σύστημα επενδύσεων για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα καλύπτει τόσο τους τόκους όσο και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 και αφορά σε:

 • Ομολογιακά δάνεια,
 • Κοινοπρακτικά δάνεια
 • Συμβάσεις πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών),
 • Τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),
 • Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης
 • Καθώς και δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής, με διαχειριστή είτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση είτε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η ειδικό εκκαθαριστή που έχουν αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη δράση.

ADVERTISING

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο μέτρο

 • Τα δάνεια να ήταν ενήμερα την 30.09.2020
 • Σε περίπτωση μη ενήμερων δανείων την 30.9.2020, αυτά να κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2021
 • Τα δάνεια που θα επιδοτηθούν να μην έχουν χορηγηθεί με συμμετοχή του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid–19 της ΕΑΤ.
 • Οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους το έτος 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2019.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

ADVERTISING

 1. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 2. στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 3. στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού
 4. σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12:00 και λήξης η 07.05.2021 και ώρα 15:00

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

ADVERTISING

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το grandsport.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
Click to Hide Advanced Floating Content