Καθορίστηκαν από τον Λ. Αυγενάκη οι «Στρατηγικοί Στόχοι» της ΓΓΑ

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, καθορίστηκαν οι «Στρατηγικοί Στόχοι» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έτος 2021.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε πως οι «Στρατηγικοί Στόχοι» αφορούν στην ανάγκη αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Διοίκησης, για τη συνέχεια της αθλητικής μεταρρύθμισης, την αναβάθμιση του αγωνιστικού και μαζικού αθλητισμού και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υφυπουργείου προς τους πολίτες.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΓΓΑ: «Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, καθορίστηκαν οι «Στρατηγικοί Στόχοι» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έτος 2021.
Οι «Στρατηγικοί Στόχοι» αφορούν στην ανάγκη αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Διοίκησης για τη συνέχεια της αθλητικής μεταρρύθμισης, την αναβάθμιση του αγωνιστικού και μαζικού αθλητισμού και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υφυπουργείου προς τους πολίτες.

ADVERTISING

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής «Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων» ανά Διεύθυνση, Τομέα και Τμήμα. Κάθε «Στρατηγικός Στόχος», άλλωστε, θα αναλυθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΓΓΑ σε επιμέρους «Στόχους» και με τακτικό έλεγχο θα παρακολουθείται η πρόοδος της υλοποίησής τους.
«Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης συνεχίζεται στοχοπροσηλωμένα και αταλάντευτα και στον αθλητισμό το 2021» δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και τόνισε ότι:
«Εργαζόμαστε καθημερινά, με συνέπεια λόγων και πράξεων, για όλη την αθλητική οικογένεια της χώρας μας. Με προτεραιότητα στους αθλητές μας και στο κύτταρο της δραστηριότητας, τα ερασιτεχνικά σωματεία, στοχεύουμε στη διαρκή αθλητική ανάπτυξη, παρά τις δυσκολίες της εποχής στη μεγάλη μάχη με την πανδημία».

Ο κ. Αυγενάκης επισήμανε ακόμα πως «η απόλυτη διαφάνεια σε κάθε μας ενέργεια, η ψηφιοποίηση του αθλητικού οικοδομήματος, η δημόσια πρόσβαση όλων στις πληροφορίες, η λογοδοσία, η εξωστρέφεια, η συνεχής αναβάθμιση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων για να καταστούν ξανά σύγχρονες και ασφαλείς, όλες οι πρωτοβουλίες και οι εφαρμογές της μεταρρυθμιστικής πολιτικής μας προϋποθέτουν τη σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση του Υφυπουργείου και της ΓΓΑ. Και η στοχοθεσία για το 2021 εκεί αποσκοπεί. Σε ένα ακόμα αναγκαίο βήμα για να πάει η Ελλάδα Μπροστά και στον αθλητισμό».

Αναλυτικά οι «Στρατηγικοί Στόχοι» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έτος 2021:
* Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού:
Συντονισμός, κεντρικές κατευθύνσεις και αποτελεσματική ροή πληροφόρησης μεταξύ των Διευθύνσεων.
* Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού:
Ενίσχυση του αγωνιστικού αθλητισμού, αποτελεσματικότερη εποπτεία των Ομοσπονδιών και σωματείων, μέσω και της δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου φορέων.
* Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού:
Προώθηση επαγγελματικού αθλητισμού μέσω της συμμέτοχης στην αντιμετώπιση της βίας και προσυνεννοημε?νων αγώνων και της υιοθέτησης κάλων πρακτικών από το εξωτερικό.
* Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων:
Ενίσχυση της εξωστρέφειας, προώθηση του αθλητισμού σε όλους τους πολίτες, ιδίως μέσω της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και της ανάπτυξης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, των ειδικών προγραμμάτων για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες κα του αναπτυξιακού αθλητισμού.
* Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών:
Ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, ιδίως μέσω των αδειοδοτη?σεων, της συντήρησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών των εποπτευομένων από? τη Γ.Γ.Α. Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, καθώς και των αθλητικών υποδομών άλλων φορέων (Δήμοι).
* Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού:
Διοικητική υποστήριξη του αθλητισμού, ιδίως μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών, της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων και της ψηφιοποι?ησης.
* Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού:
Στήριξη του αθλητισμού, ιδίως μέσω της άρτιας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού επιδόσεων, την ενίσχυση της απορροφητικότητας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τον έλεγχο και τη διαφάνεια των δαπανών.
* Γραφείο Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων:
Αποτελεσματική επικοινωνία των πρωτοβουλιών και των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
* Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου:
Νομοθετική επεξεργασία των νομοθετικών παρεμβάσεων της Γ.Γ.Α., παρακολούθηση του νομοθετικού έργου και ενημέρωση των Διευθύνσεων και απάντηση των ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
* Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού? Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων:
Αποτελεσματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Α.
* Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού? Αθλητισμού:
Διοικητική υποστήριξη του έργου της ΕΕΑ και αναζήτηση κάλων πρακτικών».