Έτοιμες οι δέκα αίθουσες για τις ανάγκες της προσχολικής αγωγής

Έτοιμες προς χρήση είναι οι δέκα λυόμενες αίθουσες νηπιαγωγείου για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, οι οποίες κατασκευάσθηκαν με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου.

Οι συνολικά δέκα αίθουσες κατασκευάστηκαν σε δύο σημεία και συγκεκριμένα, οι 6 σε οικόπεδο στις Μεσαμπελιές και οι 4 στην περιοχή του Γιόφυρου.

Η σύμβαση περιελάμβανε την κατασκευή 10 προκατασκευασμένων αιθουσών με αντίστοιχα W.C. και την διαμόρφωση των αύλειων χώρων.

Οι αίθουσες που έχουν κατασκευαστεί και στις δύο περιοχές είναι δυναμικότητας 25 νηπίων η καθεμία, πλήρως εξοπλισμένες σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ. Και οι 10 αίθουσες έχουν ρευματοδοτηθεί ,έχουν δε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, εμπροθέσμως.