Στις 30 Δεκεμβρίου το επίδομα παιδιού σε 860.000 οικογένειες

Διαθέσιμη είναι ξανά από σήμερα η αίτηση για το επίδομα παιδιού.

Οι τελευταίοι δικαιούχοι που δεν υπέβαλλαν αίτηση για το 2020 μπορούν να το κάνουν έως τις 15 Ιανουαρίου.

ADVERTISING