Τιμωρήθηκε ο Άρης Σούδας

Για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Αλμυρό.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Φραγκέδη και στον χανιώτικο σύλλογο. Η σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας:

«Επέβαλε στον Γεώργιο Φραγκέδη, γυμναστή του Άρη Σούδας, τις εξής ποινές: χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€) και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Άρη Σούδας χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667,00€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε στον Γεώργιο Φραγκέδη».