Παγκαλάκης Γεώργιος

Όνομα:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επώνυμο:
ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
Ημ. Γέννησης:
01/01/1993 (31)
Θέση:
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Ομάδα:
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΤΥΛΙΣΟΣ