07/11/20
07/11/2016:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
07/11/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
07/11/2016:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
08/11/20
08/11/2012:30
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
08/11/2013:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
14/11/20
14/11/2016:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
14/11/2016:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΙΝΙΙΝΙ
14/11/2016:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
15/11/20
15/11/2013:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
15/11/2016:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
21/11/20
21/11/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΙΝΙΙΝΙ
21/11/2016:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
21/11/2016:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
22/11/20
22/11/2013:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
22/11/2016:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
29/11/20
29/11/2016:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
29/11/2016:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
29/11/2016:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
29/11/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
29/11/2016:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
06/12/20
06/12/2016:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
06/12/2016:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
06/12/2016:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
06/12/2016:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
06/12/2016:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
13/12/20
13/12/2016:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
13/12/2016:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
13/12/2016:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
13/12/2016:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
13/12/2016:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΙΝΙΙΝΙ
17/01/21
17/01/2116:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
17/01/2116:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
17/01/2116:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
17/01/2116:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
17/01/2116:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
24/01/21
24/01/2116:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΙΝΙΙΝΙ
24/01/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
24/01/2116:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
24/01/2116:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
24/01/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
31/01/21
31/01/2116:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
31/01/2116:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
31/01/2116:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
31/01/2116:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
31/01/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
07/02/21
07/02/2116:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΙΝΙΙΝΙ
07/02/2116:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
07/02/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
07/02/2116:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
07/02/2116:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
14/02/21
14/02/2116:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
14/02/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
14/02/2116:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
14/02/2116:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
14/02/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
21/02/21
21/02/2116:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
21/02/2116:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
21/02/2116:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
21/02/2116:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
21/02/2116:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
28/02/21
28/02/2116:00
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ v ΙΝΙΙΝΙ
28/02/2116:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
28/02/2116:00
ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ v ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ
28/02/2116:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
28/02/2116:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.
07/03/21
07/03/2116:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΙΝΙΙΝΙ
07/03/2116:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
07/03/2116:00
ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
07/03/2116:00
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ v ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
07/03/2116:00
ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ
14/03/21
14/03/2116:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛ. v ΚΟΡΑΚΑΣΚΟΡΑΚΑΣ
14/03/2116:00
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ v ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
14/03/2116:00
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ v ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
14/03/2116:00
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝΑΕ ΚΡΗΤΩΝ v ΧΕΙΜΑΡΟΣΧΕΙΜΑΡΟΣ
14/03/2116:00
ΙΝΙΙΝΙ v ΡΟΔΙΑΡΟΔΙΑ