Αλλάζει χλοοτάπητα το γήπεδο «Σκουρέλος»

Ο Ηρόδοτος με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», εντάσσεται και το γήπεδο «Σκουρέλος», το οποίο αναμένεται να αλλάξει χλοοτάπητα.

Νέα μορφή αναμένεται να πάρει το γήπεδο «Σκουρέλος» το επόμενο διάστημα, αφού η ανακοίνωση αναφέρει πως θα υπάρξει επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου (Ν.Ηρακλείου)» εντάσσεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο «Σκουρέλος» για αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του – σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών- για τον Δήμο Ηρακλείου.

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει αναλυτικά:

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου11×11 αθλητικής εγκατάστασης “ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ”» συνολικού προϋπολογισμού200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το ΔήμοΗρακλείου (Ν.Ηρακλείου).»
Η χρηματοδότηση των έργων είναι εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα έργα θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου.