Επίδομα θέρμανσης, ενοίκια και επιδόματα: Δικαιούχοι και πληρωμές

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης, με το σύνολο των αποδεκτών αιτήσεων να ανέρχεται σε 650.000.