περιήγηση Κατηγορία

ΤΥΛΙΣΟΣ

Αλλάζουν τάπητα σε Κρουσώνα και Τύλισο!

Προχωράνε τα γραφειοκρατικά ζητήματα για την αλλαγή του τάπητα στα γήπεδα του Κρουσσώνα και της Τυλίσου και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος που έχει αναδειχθεί θα κληθεί να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και να…