Άνοιξαν σήμερα οι εκκλησίες για ατομική προσευχή

Άνοιξαν μετά από 38 ημέρες οι εκκλησίες για ατομική προσευχή των πιστών.