Σωματομετρικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην ακαδημία του ΠΟΑ

Σωματομετρικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ακαδημία του ΠΟΑ για τους αθλητές της Κ13 και Κ14.

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, για τη καλύτερη καταγραφή δεδομένων για την προσωπική καρτέλα του αθλητή.

Η μέτρηση είναι η διαδικασία συλλογής των δεδομένων και η αξιολόγηση είναι η διαδικασία ερμηνείας των αποτελεσμάτων από τους προπονητές και γυμναστές της ακαδημίας με σκοπό στην μεγιστοποίηση των φυσικών ικανοτήτων των αθλητών μας.