Πήρε την πιστοποίηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ο Νίκος Μακράκης!

«Η επιμόρφωση στον ΠΟΑ δεν σταματάει ποτέ» ήταν το μήνυμα το «πρασίνων» οι οποίοι με ανακοίνωσή τους έδωσαν συγχαρητήρια στον Υπεύθυνο Ακαδημιών της ομάδας Νίκο Μαρκάκη ο οποίος πήρε πιστοποίηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Μακράκης παρακολούθησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο “Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών” διάρκειας 56 ωρών και 4 ECTS, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 5 Μαΐου έως 4 Ιουλίου 2021.

Η ανακοίνωση του ΠΟΑ αναφέρει: «Ο Π.Ο.Α επιδιώκει την εξέλιξη σε όλους τους τομείς και ένα παραπάνω φυσικά στον τομέα των Ακαδημιών και σε ότι έχει να κάνει με τα παιδιά.

Σε αυτό το πλαίσιο και της γενικότερης φιλοσοφίας μας ότι η επιμόρφωση στον Π.Ο.Α δεν σταματάει ποτέ, ο Υπεύθυνος Ακαδημιών μας Νίκος Μακράκης παρακολούθησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο “Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών” διάρκειας 56 ωρών και 4 ECTS, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 5 Μαΐου έως 4 Ιουλίου 2021.

Νίκο συγχαρητήρια και εις ανώτερα!».