Έρχεται το άυλο συναινετικό διαζύγιο με ένα κλικ από το σπίτι

Με ένα «κλικ» στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από το σπίτι, μπορούν πλέον να εκδίδονται τα συναινετικά διαζύγια.