Ταξίδι με πλοίο: Ποιες ερωτήσεις πρέπει να απαντήσουμε

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τη «δήλωση υγείας επιβατών», το έγγραφο που πρέπει να προσκομίζει συμπληρωμένο όποιος θέλει να ταξιδέψει με πλοίο.