Νέα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το σήμα για την έναρξη πιο στοχευμένων μέτρων έδωσε η κυβέρνηση και η προαναγγελία του πακέτου φοροελαφρύνσεων μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς σηματοδοτεί την σταδιακή μετάβαση από τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης της ύφεσης προς τα μέτρα ώθησης της ανάκαμψης.