Εικόνες από το 3ο Scouting Camp που διεξάγεται στο Ατσαλένιο

16/05/2022