Υποβάλλεται σε μαγνητική ο Κομνηνός, φόβοι για σοβαρή ζημιά!

22/11/2021